História domu

História Skautského domu je bohatá a dlhá. Dom vznikol v polovici 16. storočia ako renesančný meštiansky dom, ale prvé historické záznamy sa našli až od roku 1699. Situovaný je v samotnom srdci Banskej Štiavnice priamo pod hradbami Starého zámku.

Z pozemkovej knihy z roku 1750 sa dozvedáme, že mal 2 poschodia, 6 izieb, komoru, miestnosť s klenbou, sklad na potraviny, kuchyňu, stajňu a pivnicu. Súčasťou domu bola ovocná a zeleninová záhrada. V tom čase stála pred domom socha sv. Jána z Nepomuku (v súčasnosti sa nachádza nižšie).

1700 – 1850

Prvým zisteným majiteľom bola Zuzana de Paul. V roku 1699 dom odkúpil za 1050 rýnskych zlatých nový majiteľ Ján Aigner. Ten súčasne tak získal aj meštianske právo, ktoré sa viazalo na držbu nehnuteľnosti v meste Povolanie Jána Aignera súviselo s baníctvom a obchodníctvom.

Rodina Jána Aignera vlastnila dom do roku 1743, kedy z dôvodu dlžôb museli dom predať. Za sumu 1150 zlatých kúpil dom Johannes von Schmidt. On a neskôr jeho príbuzní boli majiteľmi domu po dlhšiu dobu. Johannes von Schmidt pôsobil v správe mesta vo funkcii mestského notára. Jeho dedičia dom vlastnili do obdobia rokov 1782-1783.

Dom potom odkúpil obchodník Ján Strobl, pochádzajúci z Partenkirchenu (Nemecko), kde sa narodil. Dom po jeho smrti zdedil syn Ignác Strobl.

Ďalším majiteľom bol profesor fyziky, mechaniky a strojníctva Baníckej a Lesníckej akadémie Jozef Schittko. Ten s okrem iného zaslúžil o nové riešenia konštrukcií čerpacích strojov, ktoré nahradili stroje Hellovcov, bol autorom učebnice banského strojníctva a príručky o vodnostĺpcových strojoch. Po jeho smrti zdedila dom jeho manželka Viktória Schittková, ktorá poskytla priestory v dome pre potreby Baníckej a lesníckej akadémie (knižnica, študovňa).

1850 – 1998

Začiatkom druhej polovice 19. storočia dom odpredala štátnemu banskému eráru, čím sa dom stal vlastníctvom štátu. Dom slúžil na výučbu odboru baníctva a hutníctva Vyššej priemyselnej školy a po roku 1955 ako policajná stanica. Neskôr tu bol Dom pionierov a mládeže, ktorý sa po r. 1989 premenoval na Centrum voľného času.

Súčasnosť

V roku 1998 dom v zlom technickom stave odkúpil Slovenský skauting prostredníctvom svojej Nadácie Baden-Powella, ktorá tu po jeho kompletnej rekonštrukcii prevádzkuje Skautský dom. Do rekonštrukcie sa zapojili tisíce skautov a ďalších brigádnikov. Obnovu a prevádzku domu do roku 2002 viedol Jozef Šteffek a od roku 2004 ju organizoval Martin Macharik.

V súčasnosti dom slúži ako ubytovanie pre návštevníkov Banskej Štiavnice. Tiež hosťuje rôzne skautské a miestne komunitné podujatia. Nadácia Baden-Powella zastrešuje aj prevádzku skautského táboriska v Hodruši.

história Skautského domu - fotografia okolo r. 1900
Budova Skautského domu okolo r. 1900
história Skautského domu - Skautské akcie v Banskej Štiavnici
Skautský dom je miestom rôznych akcií
Návrat hore