Nadácia Baden-Powella

Nadácia Baden – Powella bola založená v roku 1997 z iniciatívy Jozefa Šteffeka. Jej cieľom je podporovať skautské hnutie na Slovensku, všestranný rozvoj mladých ľudí, ako aj propagáciu skautského hnutia na Slovensku a vo svete. Nadácia sídli v Banskej Štiavnici, meste svetového dedičstva UNESCO, čo vytvára ideálny rámec pre hosťovanie skautských podujatí.

Skautský dom v minulosti

NBP v roku 1998 získala v roku 1998 do svojho majetku dom na ulici Antona Pécha v Banskej Štiavnici. Dom vznikol v polovici 16. storočia ako renesančný meštiansky dom, ale prvé historické záznamy sa našli až od roku 1699. Dom slúžil na výučbu odboru baníctva a hutníctva Vyššej priemyselnej školy a po roku 1955 ako policajná stanica. Neskôr tu bol Dom pionierov a mládeže.

V roku 1998 bol dom v zlom technickom stave a prakticky neobývateľný. S veľkým nasadením tisícov brigádnikov, skautov a členov NBP sa dom podarilo zrekonštruovať. Obnovu a prevádzku domu do roku 2002 viedol Jozef Šteffek, od roku 2005 ju organizoval Martin Macharik.

V súčasnosti každoročne dom hosťuje desiatky skautských podujatí ročne a nadácia zastrešuje aj prevádzku skautského táboriska v Hodruši a poskytuje priestory pre ďalšie komunitné aktivity – v minulosti to bolo materské centrum, hosťovanie zahraničných dobrovoľníkov, muštovačky, bazár a aj Ukrajinský klub, ktorý je nápomocný utečencom z Ukrajiny.

Aktivity a rekonštrukciu domu v súčasnosti financujeme predovšetkým z prevádzky Hostela Skautský dom.

Názov a sídlo:

Nadácia Baden-Powella
A. Pécha 2
969 01 Banská Štiavnica
31936920
2021079137
IBAN: SK09 0200 0000 0000 1783 0422
SWIFT: SUBASKBX

tel. +421905382885
email: hostel@stiavnica.sk

Návrat hore